startpc.co.il
מפרט זה הורכב באמצעות האתר StartPC - מחשבי גיימינג
כתובת ראשית: רח' הדקל 35 - מושב אודים (ליד איקאה - נתניה)
נקודות שירות: חיפה, תל אביב, אשדוד וקריית מלאכי | טלפון: 09-7737447

המפרט כבר איננו קיים במערכת